Šodien ir ceturdiena,  19. aprīlis - Vēsma, Fanija
Aprīlis, 2018  
P O T C Pk S Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 • Uzsākts projekts „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs”
  06.06.2017

  Šī gada 5.jūnijā Rīgas plānošanas reģions organizēja un vadīja Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” pirmo (uzsākšanas) partneru sanāksmi, kura notika Rīgā, Rīgas domes telpās, laikā no pulksten 12:00 līdz 17:00 un kurā piedalījās visu projekta partneru pārstāvji, kā arī nozīmīgu  projekta īstenošanā ieinteresētu pušu pārstāvji.

  Projekta partnerību veido Rīgas plānošanas reģions  (vadošais partneris), nodibinājums "Latvijas Jauno uzņēmēju centrs "Jobs & Society", Tartu Radošo industriju centrs / Tartu Centre for Creative Industries (Igaunija) un Tartu Universitātes Ekonomikas un biznesa vadības skola (Igaunija).

  Projekta uzsākšanas sanāksmē partneri apsprieda projekta aktivitāšu īstenošanu, norises plānu, plānotos publicitātes centās labāk iepazīt viens otru un uzzināt katra partnera vajadzības projekta veiksmīgas projekta realizācijas nodrošināšanai, kā arī vienojās par metodēm, kā nodrošināt projekta ietvaros veicamo darbību īstenošanu savstarpēji koordinētā veidā.

  Sanāksmē ar prezentāciju par projektu iepazīstināja projekta koordinators Rīgas plānošanas reģionā Ilgvars Francis, bet turpinājumā diskusijās iesaistījās arī pārējie partneri un projekta sākotnējās idejas autori no biedrības „Sociālās inovācijas centrs”, kurus paredzēts iesaistīt arī projekta aktivitāšu īstenošanā. Partneri apsprieda projekta kopējo struktūru, virzību un administrēšanas jautājumus. 

  Projekta “Sociāls un radošs” mērķis ir izveidot un attīstīt kopīgu pārrobežu sadarbības platformu sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs, nostiprināt uzņēmējdarbības prasmes ar apmācību un mentoringa pasākumiem,  atraisīt un veicināt iniciatīvu, līdera iemaņas un iesaistīšanos sabiedrības attīstības, radošuma un saimnieciskās attīstības procesos  Latvijā un Igaunijā. 

  Mērķa auditorija ir Rīgas plānošanas reģionā un Dienvidigaunijas reģionā strādājoši  sociālie un radošie uzņēmēji. Projekta aktivitātēs tiks iesaistītas arī attiecīgo reģionu pašvaldības (to uzņēmējdarbības speciālisti).

  Projekta kopējais budžets ir 171 554,50 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 145 821,32 EUR apmērā. Īstenošanas laiks 2017.gada jūnijs – 2019.gada maijs (24 mēneši). Galvenie projekta īstenošanas laikā sasniedzamie rezultatīvie rādītāji programmes izpratnē – 1) dalībnieku skaits projekta pasākumos, neskaitot projekta vadības sanāksmes – 170, Kopīgi organizēto notikumu skaits, izņemot vadības sanāksmes – 9, uzņēmumu, kas saņēmuši nefinansiālu atbalstu, skaits – 30.

  Projekts saturiski ir veidots ap 4 galvenajām aktivitāšu kopām jeb darba paketēm.

  WP M – projekta vadība. Šīs projekta aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta administratīvā vadība – projekta vispārējā vadība, koordinācija partneru starpā, grāmatvedība un citas administratīva rakstura darbības.

  WP T1 – Pārrobežu pieredzes apmaiņas pasākumi. Šī ir projekta galvenā aktivitāte pieredzes apmaiņas izpratnē un tās  ietvaros tiks īstenoti vairāki sadarbības pasākumu kopumi:

  1) kontaktbiržas „Radoši risinājumi uzņēmējdarbībā”, kuru ietvaros tiksies esošie Latvijas un Igaunijas uzņēmēji, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības un radošuma jomās, lai prezentētu sociālās un radošās uzņēmējdarbības modeļus un attīstības redzējumus un apspriestu potenciālās sadarbības mehānismus. Kontaktbiržu dalībnieki apmainīsies ar pieredzi un izveidos jaunas pārrobežu partnerības. Paredzēts rīkot divas kontaktbiržas – vienu Latvijā, otru Igaunijā; plānotais dalībnieku skaits katrā kontaktbiržā – 30 uzņēmēji (10 no vienas, 20 no otras valsts).      

  2) Pieredzes apmaiņas braucieni, kuru mērķis ir klātienē iepazīties ar projektā iesaistīto Latvijas un Igaunijas uzņēmēju, kuri darbojas sociālās uzņēmējdarbības un radošo industriju nozarēs, pieredzi. Projekta īstenošanas laikā ir paredzēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni – pa vienam uz Latviju un Igauniju – un to ietvaros tiks nodrošināta 20 Latvijas un Igaunijas uzņēmēju un 10 Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldību pārstāvju piedalīšanās. Katra pieredzes apmaiņas pasākuma ilgums būs 2 dienas.

  WP T2 - apmācību programma sociālās un radošās uzņēmējdarbības uzsācējiem (start-up) un uzņēmējdarbības ideju īpašniekiem, kuras mērķis ir attīstīt galveno kompetenču kopumu sekmīgai pārrobežu sadarbībai. Šī ir svarīgākā saturiskā projekta aktivitāte, jo tā nodrošinās jaunu prasmju apgūšanu apmācību procesā. Svarīgāko apmācību tēmu vidū būs, piemēram, iniciatīva, radošums un inovācija, problēmu risināšanas metodes, pašpārvaldība, efektīva komunikācija, uzņēmējdarbības uzsākšana, pārrobežu sadarbības principi, uz uzņēmējdarbības attīstību vērsta domāšana u.tml.

  Apmācību programma tiks organizēta vienā ciklā, kurš ietvers četrus apmācību pasākumus (seminārus). Lai veicinātu plašāku pārrobežu sadarbību, apmācību dalībnieki līdzīgā skaitā pārstāvēs Latviju un Igauniju. Apmācībās piedalīsies gan tie sociālie uzņēmēji, kuri darbojas pakalpojumu sektorā, gan tie, kuri darbojas ražošanas sfērā. Apmācību pasākumi notiks pārmaiņus Latvijā un Igaunijā; plānots apmācīt 40 sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs darbojošos uzņēmējus (pa 20 uzņēmējiem no katras valsts).

  WP T3 – Projekta publicitātes pasākumi.

  Šī projekta aktivitāte galvenokārt ietver projekta rezultātu mārketingu un pārnesi ieinteresētajām pusēm, tai skaitā Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldībām, kuru iesaiste projekta saturiskajās ļaus nodrošināt sasniegto rādītāju multiplikatīvo efektu pēc projekta pabeigšanas. Svarīgākie šīs projekta aktivitātes ietvaros notiekošie pasākumi būs:

  1) mārketinga materiāla „Sociāli atbildīgs un radošs” izstrāde, kurā tiks apkopota projekta partneru un apmācību programmu dalībnieku pieredze un idejas sociālās un radošās uzņēmējdarbības jomās; šis materiāls būs paredzēts kā instruments sociālās uzņēmējdarbības reklamēšanai Latvijā un Igaunijā, tā iespiedtirāža – 200 eksemplāri; materiāls būs brīvi pieejams arī elektroniskā veidā;

  2) Projekta noslēguma pasākums – izstāde / gadatirgus „Sociāli atbildīgs un radošs”.  Projekta noslēguma gadatirgus tiks rīkots, lai sociālās uzņēmējdarbības un radošo industriju uzņēmēji varētu eksponēt un demonstrēt savus produktus vai pakalpojumus, satiktos ar potenciālajiem partneriem un attīstītu jaunus sadarbības projektus. Paredzēts, ka izstādē – gadatirgū piedalīsies 25 Latvijas un 25 Igaunijas uzņēmēji, bet pasākuma kopējais apmeklētāju  skaits būs 350;

  3) projekta virtuālā tīkla izveide, kura paredz sasaistes (tīklojuma) izveidi starp projekta partneriem, projekta aktivitātēs iesaistītajiem uzņēmējiem un projekta rezultātu pārnesē ieinteresēto Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldībām.

   

  Pirmās projekta partneru sanāksmes dalībnieki

   

  Projekta koordinatora prezentācija partneru sanāksmē ir pieejama šeit.

  Projekta partneru pirmās (uzsākšanas) sanāksmes darba kārtība ir pieejama šeit.

   
  Informāciju sagatavoja:

  Ilgvars Francis
  Projekta vadītājs Rīgas plānošanas reģionā
  Ilgvars.francis@rpr.gov.lv
  Tālrunis 29229690
   
   
   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi